مثلث قدرت سلامتى در سه مورد صحبت مى‌کند که سه طرف ثلث قدرت را تشکيل مى‌دهد و اگر شخصى با اين علم آشنا شود و آن را رعايت نمايد هيچ‌گاه بيمار نمى‌گردد و از طول عمر برخوردار مى‌گردد. اين سه مورد که به‌صورت تز مؤلف بيان مى‌گردد به شرح زير مى‌باشد:


۱. درد، تجمع بارهاى الکتريکى در يک نقطه از بدن مى‌باشد.


۲. بيماري، کمبود و يا افزايش نيروى حيات ”چي“ يا ”بارهاى الکتريکي“ در يک نقطه از بدن مى‌باشد.


۳. مرگ، تخليهٔ نيروى حيات ”چي“ يا ”بارهاى الکتريکي“ يا ”هاله‌هاى نورانى اطراف بدن“ از کل بدن مى‌باشد.

طريقهٔ استفاده کردن از نيروى حيات (چى)

در روز بايد انسان‌ها نيروى حيات (چي) خود را صرف کارهاى مختلف نمايند، البته نه بيشتر و نه کمتر از حد توان، و حتماً بايد در شرايط، مکان و زمان مناسب و مربوط به خود از آنها استفاده نمايند در غير اين‌صورت زندگى خود را خيلى سريع‌تر از وقت تعيين شده از دست مى‌دهند و آن هم با رنج و درد فراوان. وقتى که ما مى‌توانيم با يک برنامهٔ درست، باعث پيشرفت خود گرديم چرا اين کار را انجام نمى‌دهيم؟ جواب آن کاملاً واضح است به‌خاطر غرور، تنبلي، کبر، عجول بودن و... .


حالا بيائيد شيوهٔ زندگى خود را عوض کنيد، طورى که برنامه‌هاى درست تقويت انرژى حيات (چي) را کاملاً و با تمام وجود حس کنيد. اگر به درجه‌اى برسيد که بتوانيد با تمام وجود علم انرژى حيات (چي) را حس کنيد به بالاترين درجهٔ تکامل يعنى خودشناسى رسيده‌ايد و هيچ‌گاه نخواهيد مرد (جسم فانى است ولى روح هميشه جاويدان است، به‌شرطى که انسان به خودشناسى برسد).


کسى که نيروى حيات (چي) را کاملاً درک و حس کند هيچ‌گاه بيمار نمى‌گردد و حتى در سن خيلى زياد از حافظه و چابکى بالائى برخوردار خواهد بود، طورى که ديگران مى‌گويند به فلان شخص نمى‌آيد که پيرمرد ۱۲۰ ساله باشد، بلکه از لحاظ برخورد، حافظه، چابکى و نيرو حتى از يک جوان ۲۰ ساله هم قوى‌تر است. اين‌گونه افراد هرچقدر پيرتر مى‌شوند داراى حافظه، روحيه، چابکى و انرژى زيادترى مى‌گردند.


ما فقط در داستان‌ها خوانده‌ايم و يا نهايتاً در روزنامه‌ها و مجلات مى‌خوانيم که فلانى در سن ۱۲۰ سالگى هنوز داراى هوش و چابکى دوران جوانى مى‌باشد و با اين سن هنوز در مزرعه و يا جنگل و يا در جاهاى ديگر مشغول به کار خود مى‌باشد و تا به حال هم به دکتر مراجعه نکرده است. درست است، اين مطالب داستان تخيلى نيست بلکه واقعيت دارد، زيرا اين‌گونه افراد در شرايط، مکان و زمان مربوط به خود قرار گرفته و انرژى حيات (چي) را با تمام وجود خود حس کرده‌اند. حالا که اين‌گونه اشخاص با تمام وجود خود انرژى حيات (چي) را حس مى‌کنند، انرژى حيات (چي) هم به آنها خوش آمد مى‌گويد و انرژى خود را تمام و کمال تحت اختيار شخص موردنظر قرار مى‌دهد و به قول معروف با يکديگر دوست صميمى شده و هيچ‌گاه همديگر را ترک نمى‌کنند. تا دير نشده با انرژى حيات (چي) خود دوست شويد و با تمام وجود آن را حس کرده و تحت نترل خود بگيريد.