چنانچه طفل به خوبى تغذيه و پرستارى شود آرام بوده و به خوبى رشد و نمو مى‌نمايد. اين نيز بر بزرگسالان است که سعى کنند او در سکوت و آرامش باشد. اطاق طفل حتى‌الامکان بايد آفتابگير، روشن و هوادار باشد اگر تعداد اطاق محدود است مثلاً يک اطاق و يک آشپزخانه فقط در اختيار است، اشکالى ندارد که کودک با ساير افراد خانواده در يک جا زندگى کند.


مى‌توان کودک را لااقل در تابستان در تمام اوقات روز در اطاق خواب قرار داد. و در زمستان نيز همان‌طور که گفتيم در صورتى‌که فقط يک اطاق گرم است، طفل هم در همان اطاق جا داده شود، البته در اين جا هم براى طفل بايد گوشه‌اى روشن و آرام در نظر گرفت. هرگز نبايد تخت بچه را در نزديکى بخارى قرار داد، زيرا طفل زود گرمش مى‌شود، و اين براى او مضر است. افراد خانواده بايد قبول و عادت کنند که بى‌سبب خود را با طفل مشغول نسازند. هنگام حمام روزانه، در وقت قنداق کردن، شيردادن، غذا دادن، او به قدر کافى با بزرگ‌ها در تماس و معاشرت است. در همين مدت، مى‌توان همهٔ محبت‌ها و مهربانى‌ها را به او ارزانى داشت. چقدر خوب است که از همان روزهاى اول با او برخوردى عاقلانه داشته باشيم.