ـ خانواده: Palmae

ـ نام علمی: Washington Filiferaـ نیازها:

مكان آفتابی و گرم با تهویه خوب در تابستان و محیطی خشك با دمای ۱۰-۵ درجه سانتی‌گراد در زمستان. بعد از این كه گیاه به اندازه كافی رشد كرد می‌توان آن را در هوای آزاد و محیطی محفوظ مانند تراس قرار داد. سربرگ‌ها را كه قهوه‌ای شده با قیچی حذف كنید. در تابستان خاك گلدان را همیشه مرطوب نگهدارید. گلدان پلاستیكی یا چوبی باریك و بلند برای كاشت آن مناسب است. خاك مناسب، قسمت‌های مساوی خاك رس + خاك برگ + كود گاوی پوسیده.


ـ ازدیاد:

بذر تازه را بعد از چند روز خیساندن، در خاكی با دمای ۳۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد بكارید. جوانه‌زنی بذر مدتی طول می‌كشد.