ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Veronica spicata subsp Inc ana


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است. دارای شاخ برگ‌های نقره‌ای کرکدار بوده و گل‌های آبی مایل به بنفش آن در سنبله‌ها در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.