ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Veronica longifolia Romiley Purple


گیاه دائمی با برگ‌های خطی که به‌صورت چرخه‌ای روی ساقه قرار گرفته‌اند و سنبله‌های بلند آن شامل گل‌های ارغوانی رنگ در تابستان ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی یک متر و گستردگی آن به ۶۰-۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.