ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Streptocarpus Xhybridus Concord


گیاهی است همیشه سبز با بلندی و گستردگی حدود ۳۰ سانتی‌متر و گل‌های شیپوری به رنگ آبی، بنفش كه اردیبهشت و خردادماه ظاهر می‌شوند. به‌صورت گلدانی درون خانه یا پاسیو نگهداری می‌شود.ـ نیازها:

مكان سایه، روشن، خاك سبك غنی از كمپوست، در فصل بهار و تابستان دمائی حدود ۱۳ درجه سانتی‌گراد برای آن مناسب است. از اردیبهشت تا مهرماه هر ۱۴ - ۱۰ روز كود مایع ضعیف به گلدان بدهید.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه و كاشت مجدد آن در اسفندماه و یا تهیه قلمه از برش‌های برگ و كاشت آنها در قسمت‌های مساوی از خاك پیت و ماسه در دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد از اردیبهشت تا تیرماه صورت می‌گیرد.