ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: silybum marianum


گیاه دوساله دارای برگ‌های پایه‌ای با لوب‌های عمیق و خیلی خاردار به رنگ سبز تیره كه به فرم روزت دور ساقه قرار گرفته‌اند. گل‌های خارمانند آن به رنگ صورتی مایل به ارغوانی است كه در تابستان و اول پائیز روی ساقه‌های افراشته آن ظاهر می‌شود. حداكثر بلندی ۱۲۰ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی و هر نوع خاك كه دارای زهكش خوب باشد برای رشد آن مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در آخر بهار و اول تابستان امكان‌پذیر است.