ـ خانواده: Labiatae

ـ نام علمی: Salvia officinalis tricolor


گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۶۰ سانتی‌متر و گستردگی یک متر است. دارای برگ‌های سبز و خاکستری با لکه‌های کرمی و صورتی رنگ بوده و گل‌های خوشه‌ای آبی مایل به بنفش رنگ آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه و کاشت بذر در بهار امکان‌پذیر است.