ـ خانواده: Salicaceae

ـ نام علمی: Salix reticulata


درختچه کوچک خزنده و خزان پذیر، مناسب کاشت در باغ‌های صخره‌ای، با حداکثر بلندی ۸ - ۵ سانتی‌متر و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر. زمان گل‌دهی آن فصل بهار می‌باشد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک پیت مرطوب و خنک، حداقل دمای مورد تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه و کاشت قلمه در تابستان امکان‌پذیر است.