ـ خانواده: Primulaceae

ـ نام علمی: primula vialii


گیاه بوته‌ای دائمی به بلندی ۴۵ - ۳۰ و گستردگی ۳۰ - ۲۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های نیزه‌ای شکل دندانه‌‌دار بوده و گل‌های قرمز یا ارغوانی مایل به آبی آن به صورت سنبله‌ای استوانه‌ای متراکم در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی تا کمی سایه و خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه در بهار و تقسیم گیاه در اواسط بهار امکان‌پذیر است.