ـ خانواده: Piperaceae

ـ نام علمی: Peperomia Pereskiifolia


این گونه شبیه پپرومیا پوتئوتا است با این تفاوت که مقطع ساقه‌های آن دایره و سه رگبرگ طولی در سطح برگ‌ها خیلی روشن‌تر از برگ‌ها نیستند.ـ نیازها:

مکان نیم سایه یا سایه، خاک کاملاً اسیدی، سبک و متخلخل با زهکش بسیار خوب، فواصل آبیاری منظم و ترجیحاً با آب بدون املاح باشد. هر دو هفته یک‌بار در فصل بهار و تابستان خاک گلدان را تقویت کنید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۲ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه های سرشاخه، مانند گونه پوتئولاتا امکان‌پذیر است.