ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Penstemon isophyllus


درختچه‌ای است خزان‌پذیر که گل‌های آن آخر تابستان ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک حاصلخیز و دارای زهکشی خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

کاشت بذر در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه چوب نرم از ساقه‌هائی که گل نمی‌دهند در اواسط تابستان.