ـ خانواده: Paeoniaceae

ـ نام علمی: Paeonia Mlokosewitsewitschii


گیاهی است دایمی با بلندی و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر، دارای شاخ و برگ سبز مایل به آبی و گل‌های درشت و زرد رنگ که به عنوان گل بریده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک سبک که دارای زهکش خوب باشد، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز، قلمه ریشه در زمستان و تقسیم در پائیز یا اول بهار امکان‌پذیر است.