ـ خانواده: Acanthaceae

ـ نام علمی: Pachystachys Lutea


درختچه دایمی و همیشه سبز به بلندی ۱ متر و گستردگی ۷۵ - ۴۵ سانتی‌متر است. گل‌ها در بهار، تابستان ظاهر شده و گل‌آذین آن سنبله و متشکل از براکته‌های زرد طلائی است که گل‌های سفید لوله‌ای را دربر‌می‌گیرند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۸ - ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه چوب سبز در اوایل تابستان امکان‌پذیر است.