ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Osteopermum Jucundum


گیاه همیشه سبز دائمی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. گل‌های صورتی رنگ آن در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، منطقه گرم و خاک بازهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه از شاخه‌های بدون گل در اواسط تابستان امکان‌پذیر است.