ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Neomarica Caerulea


گیاه دائمی ریزوم‌دار به بلندی ۱ متر و گستردگی ۵/۱ - ۱ متر است. دارای گل‌هائی شبیه گل زنبق به رنگ آبی با قسمت مرکزی سفید، زرد و قهوه‌ای رنگ است که در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا تقسیم گیاه در بهار و تابستان امکان‌پذیر است.