ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Nemesia Caerulea


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل بوده و خوشه‌های گل آن به رنگ بنفش، آبی یا سفید در اوایل تابستان تا پائیز ظاهر می‌شوند. جهت کاشت در بسترهای گل‌کاری مناسب است.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر بهار و تهیه قلمه در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.