ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Nellia thibetica


درختچه ایست خزان‌پذیر با شاخه‌های كمانی شكل، خوشه‌های گل آن در نیمه دوم بهار ظاهر می‌شوند. برگ‌های آن دندانه‌دار است. بلندی و گستردگی گیاه به ۲ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك حاصلخیز كه دارای زهكشی خوب باشد، حداقل دمای مورد تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است هر سال پس از پایان گلدهی تعدادی از شاخه‌های مسن را از انتها حذف كنید.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه چوب نرم در تابستان و جدا كردن و كاشت ساقه‌های رشد كرده از ریشه در فصل پائیز.