ـ خانواده: Cprifoliceae

ـ نام علمی: Lonicera fragrantissima


این درختچه در مناطقی که زمستان ملایم دارند همیشه نیمه سبز است، دارای گل‌های کرم رنگ و بسیار معطر در اواخر زمستان و میوه‌های قرمز رنگ در بهار می‌باشد. حداکثر بلندی آن به ۲ متر و گستردگی آن به ۴ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی یا نیمه آفتاب، در تمام خاک‌هائی که دارای زهکشی خوب باشند می‌روید. حداقل دمای قابل تحمل آن در زمستان ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز یا بهار و به وسیله قلمه چوب سخت در آخر پائیز.