ـ خانواده: Limnanthaceae

ـ نام علمی: Limnanthes douglasii


گیاه یک ساله به بلندی ۱۵ و گستردگی ۱۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های پر مانند سبز رنگ بوده و گل‌های معطر، فنجانی شکل و سفید آن با مرکز زرد رنگ در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا اوایل پائیز امکان‌پذیر است.