ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Lilium davidi


گیاه پیازی تابستانه به ارتفاع ۴/۱ - ۱ متر است. برگ‌های آن سبز تیره است و گل‌های نارنجی مایل به قرمز با خال‌های ارغوانی رنگ دارد.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک خنثی تا اسیدی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز، کاشت فلس‌های پیاز در تابستان و یا پیازچه‌های تشکیل شده روی ساقه گیاه در فصل پائیز امکان‌پذیر است.