ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Lilium auratum


گیاه پیازی تابستانه و پائیزه به بلندی ۶۰ سانتی‌متر تا ۵/۱ متر است که دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل و گل‌های کاسه‌ای شکل، معطر و سفید با نوارها یا نقاط قرمز و یا زرد رنگ می‌باشد.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک خنثی تا اسیدی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز، کاشت فلس‌های پیاز در تابستان و یا پیازچه‌های تشکیل شده روی ساقه گیاه در فصل پائیز امکان‌پذیر است.