ـ خانواده: Myrtaceae

ـ نام علمی: Kunzea baxteri


درختچه همیشه سبز به بلندی و گستردگی ۲ - ۱ متر است دارای برگ‌های باریک بوده و گل‌های خوشه‌ای قرمز رنگ آن از بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها :

به مکان کاملاً آفتابی و خاک نسبتاً غنی، شنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار در دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد و تهیه قلمه در تابستان امکان‌پذیر است.