ـ خانواده: Palmae

ـ نام علمی: Kentia b howea belmoreana


ساقه ها سبزرنگ و برگ‌ها كمانی و شانه‌ای بوده و لبه آنها پوشیده از كرك است. اگر شرایط نگهداری آن مطلوب باشد به بلندی ۳ متر می‌رسد. (درون منزل)ـ نیازها:

مكان نیم سایه، خاك غنی از هوموس كه دارای زهكش خوب باشد. در فصل تابستان نیاز به آبیاری بیشتری داشته و خاك باید نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۸-۱۶ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار كه در دمای بالاتر از ۲۶ درجه سانتی‌گراد جوانه می‌زند، امكان‌پذیر است.