ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Iris sibirica


گیاه ریزوم‌دار به بلندی ۵۰ سانتی‌متر و گستردگی ۲/۱ متر است که گل‌های بنفش مایل به آبی یا آبی آن از بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه، خاک مرطوب و غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم ریزوم‌ها در اواخر تابستان یا کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر می‌باشد.