ـ خانواده: Balsaminaceae

ـ نام علمی: Impatiens hybrid


گیاه آپارتمانی و یكساله است گل‌های آن به رنگ‌های قرمز، نارنجی، صورتی و سفید ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پرنور و دور از آفتاب مستقیم در تابستان و اسپری با آب در زمستان نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتیگراد می‌باشد. در محیط سایه گیاه بلندتر و گلدهی كمتر می‌شود.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر یا تهیه قلمه ساقه در بهار یا تابستان امكان پذیر است.