ـ خانواده: Cistaceae

ـ نام علمی: Helianthemum Fire Dragon


درختچه‌ای همیشه سبز به بلندی ۳۰ - ۲۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سبز، خاکستری بوده و گل‌های قرمز، نارنجی آن اواخر بهار و تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی و خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر رسیده در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در اوایل تابستان امکان‌پذیر است.