ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Geum reptans


گیاه دائمی به بلندی ۱۵ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های گرد دندانه دار با بریدگی‌های عمیق بوده و گل‌های فنجانی شكل زرد رنگ آن اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی و خاك غنی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و یا تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امكان‌پذیر است.