ـ خانواده: Gentianaceae

ـ نام علمی: Gentiana kingfisher


گیاه دائمی به بلندی ۵ سانتی‌‌متر و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. برگ‌ها روزت و سرنیزه‌ای شكل هستند و گل‌های شیپوری شكل آبی رنگ آن در پائیز ظاهر می‌‌شوند.ـ نیازها:

به آفتاب كامل و خاك سبك، غنی از هوموس و مرطوب با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.