ـ خانواده: Sterculiaceae

ـ نام علمی: Fremontia Colifornia Glory


درختچه‌ای همیشه سبز، بلندی نهائی ۶ و گستردگی ۴ متر، دارای برگ‌هائی متشکل از سه لوب مدور به رنگ سبز تیره که گل‌های زرد نعلبکی شکل آن از اواخر بهار تا اواسط پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک نسبتاً غنی، سبک و با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن۵ ـ ‌درجه سانتی‌گراد است. گیاه جوان نیاز به قیم دارد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.