ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام عملی: Eupatorium Purpureum


گیاه دائمی و قائم است به بلندی ۲/۲ و گستردگی ۱ متر دارای برگ‌های بیضی شکل، در طول ساقه ارغوانی بوده و گل‌های ارغوانی مایل به صورتی آن اواخر تابستان و اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان پرنور یا نیمه سایه، خاک قلیائی، مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار تهیه قلمه در تابستان و تقسیم گیاه در اوایل بهار یا یائیز امکان‌‌پذیر است.