ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Echinacea purpurea


گیاهی است دایمی با برگ‌ها و ساقه‌های کرکدار که بلندی نهائی آن به ۹۰ سانتی‌متر می‌رسد. گل‌های ارغوانی، صورتی آن دارای مرکز مخروطی شکل قهوه‌ای رنگ بوده و در فصل پائیز ظاهر می‌شوند و جاذب پروانه‌ها هستند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک غنی از مواد آلی که نسبتاً مرطوب نگهداشته شده ولی دارای زهکش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه یا قلمه‌های ریشه در فصل بهار امکان‌پذیر است.