ـ خانواده: Cruciferae

ـ نام علمی: Draba Mollissima


گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۸ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز مایل به خاكستری و كركدار بوده خوشه‌های گل‌های زردرنگ آن در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك شنی با زهكش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در پائیز امكان‌پذیر است.