ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Digitalis Purpurea


گیاه دائمی، بومی اروپا، جنوب آفریقا و غرب آسیا كه به‌صورت گیاه دو ساله پرورش داده می‌شود. خوشه‌های بلند گل‌های لوله‌ای آن در رنگ‌های ارغوانی، سفید، صورتی و زرد كمرنگ در اواخر بهار تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند حداكثر بلندی ۵/۱-۱ متر و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. تمامی قسمت‌های گیاه، خصوصاً برگ‌های آن سمی هستند. این گیاه خاصیت داروئی داشته و امروزه از مواد حاصل از آن برای كنترل یا تخفیف ناراحتی‌های قلبی استفاده می‌شود.ـ نیازها:

در شرایط متفاوت رشد می‌كند ولی در آب و هوای خنك و مرطوب و خاك سبك با زهكشی خوب رشد بهتری خواهد داشت. تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در فصل پائیز امكان‌پذیر است.