ـ خانواده: Bromeliaceae

ـ نام علمی: Cryptanthus bromeliodes tricolor


گیاه آپارتمانی دارای برگ‌های روزت، نواری شكل و رنگارنگ بوده و گل‌های سفید آن معمولاً در تابستان ظاهر می‌‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پر نور ولی دور از آفتاب مستقیم تابستان، رطوبت بالا و آبیاری مرتب تا حدی كه ریشه هرگز خشك نباشد، نیاز دارد، بایستی در زمستان با آب اسپری نمود و در تابستان كوددهی شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق جداكردن و كاشت پاجوش‌ها امكان‌پذیر است.