ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Crocosmia Lucifer


گیاه دائمی، دارای پیاز توپر و برگ‌های شمشیری كه در امتداد طولی حالت پلیسه دارند و رنگ سبز روشن هستند. گل‌های كوچك قیفی شكل و قرمز رنگ آن در سنبله‌های متراكم روی ساقه‌های منشعب در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی یك متر و گستردگی آن به ۲۵- ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. در گل‌فروشی‌ها به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرد.ـ نیازها:

مكان آفتابی یا سایه آفتاب، خاك نسبتاً حاصلخیز، غنی از هوموس مرطوب ولی دارای زهكش خوب، در مناطق سرد بهتر است پیازها نزدیك دیوار كاشته شده و در طول فصل سرما با یك لایه مالچ سطح خاك را پوشاند. در فصل بهار بوته‌هائی را كه خیلی پرپشت و درهم شده‌اند از خاك درآورده و پس از تقسیم مجدداً به طور مجزا می‌كارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذرهای رسیده درون گلدان و نگهداری در گلخانه سرد و یا تقسیم گیاه در فصل بهار پیش از شروع رویش جدید امكان‌پذیر است.