ـ خانواده: Crassulaceae

ـ نام علمی: Crassula arborescens


این گیاه در شرایط مناسب تا ۸/۱ متر رشد می‌كند. شبیه درختچه بوده و برگ‌های سبز مایل به خاكستری آن لبه قرمزرنگ دارند.ـ نیازها:

به مكان پرنور، خاك دارای كمپوست كاكتوس، تغذیه ماهیانه با كود مایع و آبیاری مرتب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۷-۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۱۸-۱۵درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.