ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: Coreopsis grandiflora Badengold


گیاه دائمی به بلندی ۹۰ و گستردی ۴۵ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل بوده و گل‌های زرد آن با مركز نارنجی از اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی یا نیمه سایه و خاك غنی با زهكشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر، تقسیم گیاه و تهیه قلمه ریشه در بهار امكان‌پذیر است.