ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Clivia miniata


گیاه ریزوم‌دار و همیشه سبز با برگ‌های نواری شکل و نیمه افراشته به رنگ سبز تیره که مستقیماً از سطح زمین می‌رویند و طول آنها ۶۰ - ۴۰ سانتی‌متر است. هر یک از ساقه‌های گیاه ۲۰ - ۱۰ گل نارنجی یا قرمز رنگ در فصل بهار یا تابستان تولید می‌کند.ـ نیازها:

مکان نیم سایه کنار پنجره‌ای رو به شرق و یا غرب، خاک سبک که دارای زهکش خوب باشد، در فصل تابستان هر دو روز یک بار گیاه را آبیاری نموده و در زمستان آبیاری را کاهش می‌دهند و خاک را نسبتاً خشک نگه می‌دارند. حداقل دمای قابل تحمل آن در فصل زمستان ۱۰ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا زمستان و یا تقسیم گیاه در بهار یا تابستان پس از پایان گل‌دهی امکان‌پذیر است.