ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Clematis integrifolia


گیاه علفی به بلندی و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است که دارای برگ‌های شمشیری شکل و گل‌های زنگوله‌ای شکل، آویخته و منفرد آن به رنگ آبی در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیم سایه و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه نیمه رسیده یا خوابانیدن در اوایل تابستان و کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.