ـ خانواده: Cactaceae

ـ نام علمی: Cereus Peruvianus


این گیاه به‌صورت متراكم رشد نموده و دارای خارهای روشن می‌باشد كه خار وسطی هر برگ گوشتی استوانه‌ای شكل آن بلندتر بوده و به طول ۲ سانتی‌متر است. گیاهان مسن كه بلندی آنها به یك متر می‌رسد ممكن است گل‌هائی به قطر ۱۵-۱۰ سانتی‌متر با سطح داخلی قرمز و سطح خارجی سفیدرنگ تولید كنند.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك سبك كه در زمستان ندرتا آبیاری شود و در طول سال سطح گیاه را با آب اسپری می‌كنند تا شاداب و تمیز دیده شود. حداقل دمای قابل تحمل گیاه در زمستان ۵ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و قلمه امكان‌پذیر است.