ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Centaurea Montana


گیاه دائمی به بلندی ۴۵ و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل بوده و گل‌های آبی مایل به بنفش آن از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی یا كمی سایه و خاك مرطوب با زهكشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در اواخر تابستان و تهیه قلمه در زمستان امكان‌پذیر است.