ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Centaurea hypoleucajohncoutts


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های تخم‌مرغی شكل با لبه‌های موج‌دار بوده و گل‌های معطر و صورتی پررنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی نیاز دارد و در هر نوع خاك با زهكش خوب رشد می‌كند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طرق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امكان‌پذیر است.