ـ خانواده: Bromeliaceae

ـ نام علمی: canna Assaut


گیاه دائمی و ریزوم‌دار به بلندی ۸/۱ متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر دارای برگ‌های ارغوانی مایل به قهوه‌ای بوده، گل‌های آن مشابه گلایل و به رنگ نارنجی مایل به قرمز در اواسط تابستان تا پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک غنی نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تقسیم ریزوم در اوایل بهار امکان‌پذیر است.