ـ خانواده: Rutaceae

ـ نام علمی: Boronia megastigma


درختچه همیشه سبز به بلندی ۳ - ۱ و گستردگی ۲ - ۱ متر است. گل‌های معطر و زنگوله‌ای شکل آن در بهار ظاهر می‌شوند که سطح بیرونی آنها قهوه‌ای مایل به قرمز و سطح داخلی آنها سبز، زرد می‌باشند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک شنی، خشتی تا اسیدی نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰- ۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار و یا تهیه قلمه نیمه رسیده در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.