ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Anthemis tinetoria


گیاه دائمی بوته‌ای به بلندی و گستردگی ۱ متر می‌باشد. دارای برگ‌های بسیار منقسم و سرخس مانند و گل‌های زرد لیموئی به شکل گل مینا است که در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. پس از پایان گل‌دهی گیاه را کف برمی‌نمایند تا در فصل زمستان برگ‌های جدید تولید کند.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه در بهار و یا اواخر تابستان امکان‌پذیر است.