بیشتر منابع تاریخی، مردمان امروزه ایران را بازماندگان آریائیائی می‌دانند که از سرزمین‌های دوردست شمالی به‌سوی جنوب و سرزمین فعلی ایران کوچ کردند و مردمان بومی و تمدن‌های این سرزمین را از بین برده و خود جایگزین آنها شده‌اند.<br /> تاریخ این مهاجرت‌ها نیز با اختلاف‌های زیاد در دامنهٔ وسیعی از حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش و خاستگاه اولیه این مهاجرت نیز با اختلاف‌های زیادتر در گسترهٔ وسیعی از غرب و شمال و مرکز اروپا تا شرق آسیا، حوزهٔ دریای بالتیک، شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی، دشت‌های شمال آسیای میانه و قفقاز، سیبری و حتی قطب شمال ذکر شده است...

فایل(های) الحاقی

ایران سرزمین همیشگی آریائیان iran sarzamin hamishegiye ariyaeiha.pdf 77 KB application/pdf