در پائیز سال ۶۱۶ ه.ق سپاهی مرکب از یکصدوپنجاه تا دویست‌هزار نفر جنگجوی مغول با گذشتن از درهٔ سفلای رود سیحون به سرزمین ایران هجوم آورد. در این یورش سپاهیان مغول تحت فرمان چنگیزخان یکی از مشهورترین فاتحان خونریز تاریخ جهان بود.<br /> پیشینهٔ چنگیزخان<br /> حدود سال ۵۴۹ ه.ق یوسکای، خان قبیلهٔ قیات که یکی از شاخه‌های یک قبیلهٔ مغولی به نام بورجیگین بود صاحب فرزند پسری شد که او را تموچین نام نهاد.<br /> قبیلهٔ کوچک قیات در کنار شعب علیای رودی که امروز آن را ”یابلنوی“ می‌نامند روزگار می‌گذراند...

فایل(های) الحاقی

هجوم بربرها به ایران hojome barbarha.pdf 46 KB application/pdf