میرزا عباس، فرزند آقا موسی بسطامی (کسی که آغامحمد خان قاجار به تهمت سخن‌چینی و نمامی یک گوش او را برید) <br /> در سال ۱۲۱۳ ه.ق در عتبات به دنیا آمد . شانزده سال بیش نداشت که پدرش درگذشت و پسر تهیدست و بی‌سرپرست ماند و با مادرش به ایران آمد و نزد عموی خود دوست‌علی خان به مازندران رفت و در ساری اقامت گزید.<br /> میرزا عباس سواد نداشت، اما چندان رنج برد که نوشتن و خواندن آموخت و بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه در دیوان غزلسرایان بزرگ مانند سعدی و حافظ کرد تا آنکه در نتیجه مطالعه و ممارست خود نیز غزل‌هائی سرود و ”مسکین“ تخلص کرد...

فایل(های) الحاقی

فروغی foroghi.pdf 42 KB application/pdf