مفاسدی که در آستانه انقلاب حضرت مهدی (ع) فراگیر می‌شود، بسیار است امام صادق (ع) در روایتی، نوع مفاسدی که در آخر الزمان رایج می‌شود و بعضی از آنها جنبه اجتماعی و سیاسی، و بعضی جنبه اخلاقی دارد را پیش‌بینی کرده است حضرت می‌فرماید:<br /> 1. آنگاه که دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند<br /> 2. ستم همه جا را فراگرفته است<br /> 3. قرآن فرسوده شده، و بدعت‌هایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است<br /> 4. دین بی‌محتوا شده، همانند ظرفی که آن را واژگون می‌سازند...

فایل(های) الحاقی

مفاسد آخرالزمان mafased akherazaman.pdf 127 KB application/pdf